Warsztaty edukacyjno-artystyczne "Sztuka w czasoprzestrzeni"

26.09.2018

"Sztuka w czasoprzestrzeni" to wehikuł czasu do zdobywania wiedzy ze sztuki i kultury, połączenie przeszłości z teraźniejszością. Każdym warsztatom towarzyszy prezentacja multimedialna dotycząca dziejów historii sztuki z ciekawostkami i tajemnicami

Zdobywanie wiedzy odbywa się poprzez:
- prezentacje multimedialne,
- zabawy twórcze,
- gry i zagadki,
- obrazy.

Cele zajęć:
- przybliżenie wiedzy z zakresu historii sztuki, przy jednoczesnych działaniach twórczych uczestników,
- porównanie dawnych osiągnięć ze współczesnością,
- ukazanie uwarunkowań i ciągłości rozwoju sztuki.

Zajęcia mają charakter interaktywny, interdyscyplinarny i multimedialny. Tematyka przedstawiona zostanie w dwóch przestrzeniach czasowych.Przeplatanie przeszłości z teraźniejszością umożliwi zabawę wejścia w czasoprzestrzeń. Każdej części wybranej epoki z przeszłości, odpowiada adekwatnie odnośnik we współczesności. Wiedza teoretyczna, przekazana za pomocą prezentacji multimedialnej, zostanie utrwalana działalnością twórczą uczestników. Zadania będą dostosowane do danej strefy czasowej. Historyczne formy twórczego działania w przeszłości, znajdą odniesienie współczesne - z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Pozwoli to zrozumieć rolę i znaczenie tradycji dla czasów współczesnych. Urozmaiceniem zajęć będą gry, tajemnice i zagadki.
Zróżnicowany poziom dla poszczególnych grup wiekowych.

Terminy:
6 października (sobota), godz. 10:00
20 października (sobota), godz. 10:00

Miejsce:
sala plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Plac Niepodległości 7 (budynek starego szpitala, I piętro)

Koszt warsztatów: 15 zł za zajęcia

Zapisy: e.kerplik@ckchojnice.pl, tel. 52 397 22 15

Prowadzenie: Hanna Kiedrowska

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z REGULAMINEM oraz dostarczenie podpisanej przez rodzica/opiekuna KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ (oba pliki załączone są poniżej).

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal