Mocny kolor w zdjęciu

17.04.2015

Inicjatorem tego przedsięwzięcia są amatorzy fotografii skupieni w Stowarzyszeniu Fotograficznym Creativ w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech. Udział w nim potwierdził również zaprzyjaźniony Klub Fotograficzny HAFV z Hengelo w Holandii, które jest miastem partnerskim Emsdetten.

Tematyka projektu ,,Mocny kolor w zdjęciu” oznacza, iż jeden kolor jest dominujący w zdjęciu i określa zdjęcie. Fotografie dotyczyć mogą różnych dziedzin: natury, ludzi, architektury, martwej natury, pejzażów, a także mogą być przerobione przy pomocy programów graficznych.

Celem projektu jest umożliwienie udziału w nim wszystkim zainteresowanym członkom klubów fotograficznych z Emsdetten i Hengelo oraz zainteresowanym fotografikom z Chojnic.

Organizatorom zależy również na wzajemnym poznaniu się pasjonatów fotografowania. Planuje się, iż podczas tegorocznych Dni Chojnic odbędzie się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia fotograficznego z Emsdetten, podczas którego nastąpi wspólne omówienie i ocena otrzymanych fotografii oraz wybrane zostaną najciekawsze z nich. Zamierzeniem organizatorów jest przygotowanie w roku 2016 (w którym obchodzić będziemy 20-lecie partnerstwa miast Chojnici Emsdetten) wspólnej wystawy fotograficznej, na której zaprezentowane będą najciekawsze zdjęcia amatorów fotografii z Chojnic, Emsdetten i Hengelo.

Termin przekazywania fotografii: 22.06.2015r.

Projekt jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną przez Internet, w formacie JPG o wymiarach min. 2000 pikseli i max 3000 na adres d.wolinska@chdk.chojnice.pl w formie załączników do listu elektronicznego lub dostarczyć na płytach CD na adres: Chojnicki Dom Kultury, ul. Swarożyca 1, 89 - 600 Chojnice.

W treści maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przesłane pliki nie będą zwracane.

Udział w projekcie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w druku, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń. Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby projektu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal