Wystawa "Wiele – opowieści dawnych fotografii…"

23.05.2017

Wystawa prezentuje stare fotografie Wiela zebrane od mieszkańców tejże miejscowości, przedstawiające najważniejsze obiekty, wydarzenia i ludzi. Pomysłodawczyniami zbierania starych zdjęć były nauczycielki pracujące w Zespole Szkół nr 2 w Wielu – Adela Ebertowska i Jolanta Zwara. Dość szybko zebrało się grono osób chcących pracować nad wystawą. Wśród nich znaleźli się: Tadeusz Lipski, Piotr Pryba, Marcin Czapiewski, Maria Stobbe-Kuchta oraz Justyna Piekarska. W tworzenie wystawy włączył się Dom Kultury w Wielu, zaś w sfinansowaniu przedsięwzięcia pomógł Urząd Gminy Karsin. Otwarcie wystawy odbyło się 3 maja 2016 roku w Domu Kultury w Wielu.

Fotografie zaprezentowane na wystawie pogrupowane są w kręgi tematyczne: przedstawiają Kalwarię Wielewską, dawną wielewską świątynię (drewnianą), Kościół pw. św. Mikołaja, cmentarz, grotę Matki Boskiej z Lourdes, kapliczkę Matki Bożej Różańcowej, słynnych wielewian (m. in. ks. Ottona Glocka, Jana Nowaczyka, Apolonię Plińską), ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia (np. przyjazd prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1924 r. czy wielki pożar w roku 1933), uroczystości (śluby, pogrzeby), szkołę, wielewskie pomniki (Hieronima Derdowskiego i Wincentego Rogali), domy, sklepy, wielewską codzienność na przestrzeni lat.

Zdjęcia opatrzone zostały opisami przedstawionych obiektów i wydarzeń oraz informacjami źródłowymi pochodzącymi z publikacji ks. Flisikowskiego, M. Orłowicza, K. Ostrowskiego, I. Knyby, J. Borzyszkowskiego i innych. Wystawie towarzyszą również fragmenty wierszy A. Markowskiej, A. Bora, S. Babińskiego, F. Fenikowskiego, ks. J. Twardowskiego oraz J. Karnowskiego, które ukazują niezwykły, poetycki wizerunek Wiela.

Otwarcie 26 maja godz. 17:00
Centrum Sztuki Collegium Ars (podziemia kościoła gimnazjalnego).
Otwarcie uświetni występ Zespołu Parafialnego EMAUS z Lichnów.

Wystawa czynna do 4 czerwca w niedziele, wtorki i czwartki od godz. 12:00 do 15:00.

Organizatorzy: Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Dom Kultury w Wielu, Urząd Gminy Karsin

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal