Projekt „Bliżej Teatru” - zgłoszenia

05.09.2017

Cel:
Kurs dla nauczycieli mający na celu przybliżenie praktycznych aspektów pracy teatralnej oraz nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia grupy teatralnej.

Założenia:
Pierwsza seria warsztatów w postaci zajęć praktycznych dla nauczycieli zajmujących się teatrem. W efekcie warsztaty mają doprowadzić do poszerzenia działań teatralnych nauczycieli. Efekty pracy teatralnej będą pokazywane w ramach projektu „Wymiana Doświadczeń” realizowanego w Chojnickim Centrum Kultury na profesjonalnej scenie. Projekt zakłada kontynuację, uzależnioną od zainteresowania uczestników. Udział zostanie potwierdzony zaświadczeniem z Chojnickiego Centrum Kultury.

Termin:
od 23 września do 4 listopada 2017 r., co druga sobota od godziny 11.00 do 14.00;

Koszt:
150 zł od osoby

Zgłoszenia na adres mailowy: rapsodyczne@gmail.com

Harmonogram:
1. Praca koncepcyjna - część pierwsza, 23 września, (prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia będą się skupiały na przyswojeniu pojęć: dramaturgii, ustalenia tematu bądź tematów spektaklu, rozgrywania konfliktów oraz rozpoznawania konwencji teatralnych na konkretnych przykładach.

2. Praca koncepcyjna - cześć druga, 7 października, (prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia mają na celu rozszerzenie pojęć z pierwszej części. Praca nad strukturą spektaklu. Ustalania intencji aktora, znajdowanie tonacji wypowiadanej frazy, zwrócenia uwagi na podział tekstu pod kątem zadań aktorskich na konkretnych przykładach.

3. Praktyczne warsztaty z zadań aktorskich, 21 października, (prowadzący: Łukasz Sajnaj)
Zajęcia mają na celu prześledzenie sposobów pracy z aktorem, umiejętności dialogowania, pilnowania intencji oraz interpretacji.

4. Praca nad tekstem niedramatycznym, 4 listopada, (prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia skupiające się na wychwyceniu różnicy między prozą a poezją. Zrozumienie technicznych aspektów wiersza i prozy takich jak rytm, tempo, grafika, metaforyka na konkretnych przykładach

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal