Powiatowy Konkurs Plastyczny "Europa, w której żyjemy"

02.11.2017

REGULAMIN KONKURSU:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

2. Dozwolone są wszelkie techniki plastyczne.

3. Prace formatu A-3 należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44, do 10 listopada 2017 r.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I - III (A)
- szkoły podstawowe kl. IV-VI (B)
- szkoły podstawowe kl. VII + klasy gimnazjalne (C)
- szkoły ponadgimnazjalne, dorośli (D)

Na odwrocie pracy prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, placówkę oświatową, świetlicę, tel., e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. dz.u. nr 133 poz.833 z póz. zm./.

6. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

7. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl. O wystawie, podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza”

Serdecznie zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal