Powiatowy Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI

07.09.2016

Regulamin konkursu:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

2. Dozwolone są wszelkie techniki malarskie (plakatówka, tempera, akwarela, olej, akryl, itp.)

3. Prace formatu A-3 należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44, do 7 października 2016 r.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- przedszkola (A)
- szkoły podstawowe (B) kl. I - III),
- szkoły podstawowe (C) kl. IV-VI)
- gimnazja (D)
- szkoły ponadgimnazjalne, dorośli (E)

Z przodu pracy w prawym dolnym rogu prosimy o zaznaczenie odpowiednią literą grupy wiekowej. Na odwrocie pracy prosimy umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, numer telefonu, e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę malarską.

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. dz.u. nr 133 poz.833 z póz. zm./.

6. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

7. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.
O wystawie, podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury
Urząd Miejski w Chojnicach
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Chojnice

Serdecznie zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal