Powiatowy Filmowy Konkurs Plastyczny

25.08.2015

Kategorie:
-dzieci przedszkolne,
-uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
-uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,
-uczniowie gimnazjum,
-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Prace formatu A-3 wykonane dowolną techniką należy składać w Chojnickim Centrum Kultury do 11 września 2015

Na odwrocie pracy prosimy umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę/placówkę oświatową/świetlicę, telefon, e - mail.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym zakończeniu Filmobrania 20 września 2015 r. o godz. 12:00 w sali kinowej Chojnickiego Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal