Konkurs recytatorski "Dzieciństwo wierszem malowane"

29.01.2018

Terminy konkursu:
Kl. I – III , poniedziałek, 5 marca 2018 r. ;godz. 9.00 – ok. 11.00
Kl. IV – VII, poniedziałek, 5 marca 2018 r. ;godz. 12.00 – ok. 13.30

Miejsce konkursu: Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego)

Cele konkursu: kształcenie umiejętności recytatorskich, rozpowszechnianie repertuaru poezji dziecięcej, inspirowanie do własnych poszukiwań artystycznych i nowych środków wyrazu, uwrażliwianie na piękno słowa i poprawność języka.

Zasady uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III (pierwsza grupa wiekowa) i klas IV - VII (druga grupa wiekowa),
- szkoły typują do konkursu 4 reprezentantów z każdej grupy wiekowej,
- na karcie zgłoszenia dla każdego uczestnika podajemy wybrany utwór (można wybrać 1 fragment prozy) – w etapie miejskim każdy uczestnik zaprezentuje jeden wybrany przez siebie utwór, wyklucza się prezentacje zespołowe, można wykorzystać własne rekwizyty oraz podkłady muzyczne,

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach wypełnionych kart zgłoszeniowych w terminie do 27 lutego 2018 r.

Jury oceniać będzie: pamięciowe opanowanie utworu, dykcję, barwę głosu, mimikę, interpretację utworu. Decyzje jury są ostateczne. Przebieg konkursu: powitanie, recytacje konkursowe w kolejności losowej, obrady jury, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród finalistom.

Organizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury; Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice, tel./fax. 52 39749 66 (osoba odpowiedzialna Marzena Radtke)

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal