Dwie wystawy w Centrum Sztuki Collegium ARS

30.04.2015

Wystawa ceramiki ECCE LUTUM Krzysztofa Rozpondka
Wernisaż 9 maja 2015, sobota, godz. 16:00, Centrum Sztuki Collegium ARS – podziemia kościola

Wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Krzysztofa Rozpondka i osób prywatnych.
Wernisaż 9 maja 2015, sobota, godz. 17:00 – empora kościoła

Godziny otwarcia:
wtorek – środa –czwartek godz. 12:00 – 14:00
sobota – niedziela godz. 12:00 – 16:00
Wystawa czynna do 24 maja br.

KRZYSZTOF ROZPONDEK

Urodzony w 1961 r. Ukończył studia na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP we Wrocławiu, uzyskując w roku 1987 dyplom w pracowni prof. K. Cybińskiej. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora. Kierownik Katedry Ceramiki ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w latach 2002 – 2005 i 2008 - 2012. Powołany do składu Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2009 r. oraz Rady Naukowej dwumiesięcznika Szkło i Ceramika w 2013. Współzałożyciel Interdyscyplinarnej Grupy Twórczej OŚcienia. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r. Wielokrotny uczestnik Marszu Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej, kolekcjoner pamiątek strzeleckich i legionowych. Członek Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku Piechoty w Kielcach.

ECCE LUTUM

Wszystkie moje realizacje to mniej lub bardziej syntetyczne formy o mocno unerwionej tkance. W zasadzie są kompozycjami abstrakcyjnymi. Jednocześnie stanowią wynik obserwacji natury i są wyrazem szacunku dla panującej w niej logiki. W podobny sposób odnoszą się do zjawisk z obszaru kultury i techniki.

W ceramice odnalazłem pole do eksperymentu i kreacji. Fascynuje mnie w równej mierze materiał jak i proces towarzyszący jego obróbce. To GLINA z jej właściwościami, bogactwem struktur czy podatnością na kształtowanie, determinuje rozwiązania formalne. Poszukuję harmonii między istotą tworzywa, sposobem budowania, barwienia i wypalania, a tym samym między bryłą i jej powierzchnią.

Prace, jakie wykonuję, zazwyczaj tworzą cykle. Powodem jest chęć osiągnięcia zamierzonego celu, dążenie do doskonałości. Wymaga to zarówno poszukiwania kolejnych wariantów rozwiązań formalnych jak i technologicznych. Ponadto grupa może oddziaływać silniej niż pojedyncze obiekty. Każda kolejna kompozycja wynika w jakiś sposób z poprzedniej. Unikam gwałtownych przemian, pozostaję wierny określonej estetyce i pojmowaniu sztuki, tym niemniej doświadczenie wpływa na ewoluowanie postawy, a czasem każe zaprzeczyć uprzednim dokonaniom. Nowe pomysły wynikają często ze zmiany miejsca, dlatego chętnie uczestniczę w plenerach i sympozjach, które stanowią okazję poznania mas i metod wypalania specyficznych dla danego ośrodka.

Formy prezentowane na wystawie Ecce Lutum pochodzą z różnych okresów mojej działalności, powstały głównie z mas szamotowych o rozmaitej tonacji i uziarnieniu. O ich ostatecznym wyrazie rozstrzyga zastosowanie angob i szkliw oraz metoda wypału w piecach o różnych konstrukcjach, tradycyjnych i eksperymentalnych. Początkowo, przy realizacji poszczególnych obiektów, powróciłem do zarzuconej wcześniej praktyki oplatania ceramicznych korpusów rzemieniem lub liną, następne uzupełniają opaski z tworzyw syntetycznych lub gumy oraz elementy metalowe.

Operując konkretnym warsztatem, opowiadam o sobie i otaczającej mnie rzeczywistości, dążąc do tego, aby strona formalna była konsekwentna z zamierzonym przekazem.

1 Kompania Kadrowa w historii i tradycji. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 2014 r. minęło sto lat od utworzenia 1 Kompanii Kadrowej – oddziału sformowanego z wybranych członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich, stanowiącego zalążek późniejszych Legionów Polskich, które walczyły o niepodległość podczas I wojny światowej. Dzień 6 sierpnia – data wyruszenia z krakowskich Oleandrów i przekroczenia granicy zaborów to ważne wydarzenie w naszej historii, dla jego upamiętnienia organizowany jest Marsz Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej. Biorąc pod uwagę zawody marszowe Związku Strzeleckiego z okresu II Rzeczpospolitej oraz przedsięwzięcia jakie odbywają się od 1981 r., tegoroczny marsz będzie pięćdziesiątą edycją ( trzydziestą piątą po wojnie) tej patriotycznej imprezy. Stało się to powodem przygotowania ekspozycji, która ma przybliżyć historię i tradycję 1 Kompanii Kadrowej, propagować ideę marszu, a przede wszystkim uczcić osiemdziesiątą rocznicę śmierci twórcy Polski Niepodległej - marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawa prezentuje dokumenty, fotografie, wydawnictwa, plakaty, karty pocztowe, odznaki i plakietki marszowe oraz inne pamiątki związane z tematem. Eksponaty pochodzą ze zbioru wielokrotnego uczestnika marszu prof. Krzysztofa Rozpondka z Wrocławia.

Zapraszamy.

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal