Chór Seniora ASTRY nagrodzony

22.11.2017

Nasz chór 19 listopada 2017 r. uczestniczył w XIII Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja – Debrzno 2017r.

W kategorii Zespołów Biesiadnych ASTRY zdobyły II miejsce. Klimat Przeglądu był niepowtarzalny, sprzyjający nawiązaniu nowych znajomości i wymianie doświadczeń na niwie muzyki.

Chór prowadzi Marek Kiziuk, a opiekunem seniorów jest Bogumiła Trapp.

Gratulujemy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal